Nez du Vin doftprover

Doftaromer när du vill lära dig att känna igen alla dofter som finns i ett vin.
Le Nez du Vin från Frankrike.

Nez du vin afomer doft